Stichting SoWhat

RSIN: 854004373

Heliotroopstraat 20

1032BC Amsterdam


Stichtingsdoel:

Het uitvoeren van en laten kennismaken met verschillende muziekgenres, voor kinderen en volwassenen, door middel van concerten en workshops, waarbij participatie een integraal onderdeel is.


Beleidsplan 2016-2020


Bestuurders:

Harriët Onderstal (voorzitter)

Iris Oltheten (secretaris)

Igny Kunst (penningmeester)


De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte

kosten.


De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.


Jaarverslag incl financieel verslag 2016-2017

Jaarverslag incl financieel verslag 2017-2018


Privacyverklaring (pdf)